#Z

Identificador de Watio Galego Identificador de Watio Galego en negativo Presentación de papelería, Watio Galego Tarjeta de visita, Watio Galego Dorso de tarjeta de visita, Watio Galego Logotipo impreso, Watio Galego Papel de carta, Watio Galego Fondo estrellas, Watio Galego Hoja de carta de prestigio, Watio Galego Dorso de hoja de carta de prestigio, Watio Galego Rotulación de vehículo comercial, Watio Galego Rotulación de generador eléctrico, Watio Galego

Watio Galego

Identidade | Proxecto académico


Desenvolvemento de identidade corporativa con aplicación en papelería e rotulación para unha empresa galega adicada a instalacións eléctricas, mantemento, aluguer de equipos electróxenos e iluminación artística.

A base conceptual apóiase sobre a constelación de Tauro (que en tempos da Grecia clásica era a de Zeus, deus do raio) e o símil entre a iluminación artística e os cinturóns de estrelas.

Cada punto simboliza unha cidade das sete mais importantes de Galicia (Santiago, Coruña, Ourense, Vigo, Lugo, Pontevedra y Ferrol) o cal destaca o ámbito autonómico sobre o que se move a empresa.

A cor azul representa o ceo anoitecendo en contraste ca luz.